Pliki do pobrania

Dokumenty - pożyczki obrotowe, hipoteczna, płynnościowe

Regulamin udzielania pożyczek dla przedsiębiorców - Umowa Powierzenia (0.24MB, pdf)
Regulamin udzielania pożyczek dla przedsiębiorców - środki własne (0.27MB, pdf)
Tabela opłat (0.13MB, pdf)
Wniosek o pożyczkę (0.42MB, doc)
Lista wymaganych dokumentów (0.18MB, pdf)
Oświadczenie majątkowe (0.36MB, doc)
Oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i dowodzie osobistym (0.05MB, doc)
Upowaznienie BIG (0.21MB, pdf)
Bilans i RZiS - uproszczona księgowość (0.05MB, xls)
Bilans i RZiS - pełna księgowość (0.09MB, xls)
Formularz rozliczenia pożyczki (0.06MB, xls)
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis (0.15MB, docx)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (0.15MB, docx)

Dokumenty - poręczenia

Umowy o współpracy - BANKI (0.08MB, pdf)
Umowy o współpracy - INSTYTUCJE FINANSOWE (0.07MB, pdf)
Umowy o współpracy - INSTYTUCJE LEASINGOWE (0.07MB, pdf)
Regulamin udzielania poręczeń (3.6MB, pdf)
Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)
Wniosek o poręczenie (0.42MB, doc)
Oświadczenie majątkowe (0.36MB, doc)
Oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i dowodzie osobistym (0.05MB, doc)
Lista wymaganych dokumentów (0.22MB, pdf)
Upowaznienie BIG (0.21MB, pdf)

Dokumenty - gwarancje i promesy

Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)

Prolongata

Wniosek o prolongatę (0.12MB, doc)