Pliki do pobrania

Dokumenty - pożyczki obrotowe, hipoteczna, płynnościowe

Regulamin udzielania pożyczek dla przedsiębiorców - Umowa Powierzenia (0.24MB, pdf)
Regulamin udzielania pożyczek dla przedsiębiorców - środki własne (0.27MB, pdf)
Tabela opłat (0.13MB, pdf)
Pożyczka: branżowa - karta produktu (0.13MB, pdf)
POŻYCZKA BRANŻOWA - lista wymaganych dokumentów (0.17MB, pdf)
Pożyczka: płynnościowa - karta produktu (0.13MB, pdf)
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA - lista wymaganych dokumentów (0.1MB, doc)
Lista wymaganych dokumentów (0.18MB, pdf)
Wniosek o pożyczkę (0.42MB, doc)
BIG Upoważnienie PFR Sp. z o.o. (0.23MB, pdf)
Oświadczenie majątkowe (0.36MB, doc)
Oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i dowodzie osobistym (0.05MB, doc)
Bilans i RZiS - pełna księgowość (0.09MB, xls)
Bilans i RZiS - uproszczona księgowość (0.05MB, xls)
Formularz rozliczenia pożyczki (0.06MB, xls)
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis (0.15MB, docx)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (0.15MB, docx)

Dokumenty - poręczenia

Umowy o współpracy - BANKI (0.08MB, pdf)
Umowy o współpracy - INSTYTUCJE FINANSOWE (0.07MB, pdf)
Umowy o współpracy - INSTYTUCJE LEASINGOWE (0.07MB, pdf)
Regulamin udzielania poręczeń (3.6MB, pdf)
Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)
Wniosek o poręczenie (0.42MB, doc)
Oświadczenie majątkowe (0.36MB, doc)
Oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i dowodzie osobistym (0.05MB, doc)
Lista wymaganych dokumentów (0.22MB, pdf)
BIG upoważnienie (0.21MB, pdf)

Dokumenty - gwarancje i promesy

Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)

Prolongata

Wniosek o prolongatę (0.12MB, doc)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2020

Zapytanie (3.54MB, pdf)
Formularz ofertowy (0.32MB, pdf)
Oświadczenie o braku powiązań (0.27MB, pdf)
OPZ (4.56MB, pdf)
Projekt umowy (2.41MB, pdf)
Oświadczenie RODO (0.27MB, pdf)
Oświadczenie posiadane doświadczenie (0.17MB, pdf)
Oświadczenie potencjał kadrowy (0.18MB, pdf)