Pliki do pobrania

Dokumenty - pożyczki

Regulamin udzielania pożyczek dla przedsiębiorców ze środków z Umowy Powierzenia (4.71MB, pdf)
Regulamin udzielania pożyczek dla przedsiębiorców ze środków własnych (4.98MB, pdf)
Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)
Wniosek o pożyczkę (0.42MB, doc)
Oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i dowodzie osobistym (0.05MB, doc)
Oświadczenie majątkowe (0.5MB, doc)
Lista wymaganych dokumentów (0.22MB, pdf)
Bilans i RZiS - pełna księgowość (0.09MB, xls)
Bilans i RZiS - uproszczona księgowość (0.05MB, xls)
Upoważnienie BIG (0.23MB, pdf)

Dokumenty - poręczenia

Umowy o współpracy - BANKI (0.08MB, pdf)
Umowy o współpracy - INSTYTUCJE FINANSOWE (0.07MB, pdf)
Umowy o współpracy - INSTYTUCJE LEASINGOWE (0.07MB, pdf)
Regulamin udzielania poręczeń (3.6MB, pdf)
Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)
Wniosek o poręczenie (0.55MB, doc)
Oświadczenie o miejscu zameldowania, zamieszkania i dowodzie osobistym (0.05MB, doc)
Oświadczenie majątkowe (0.5MB, doc)
Lista wymaganych dokumentów (0.22MB, pdf)
Upoważnienie BIG (0.23MB, pdf)

Dokumenty - gwarancje i promesy

Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)

Dokument - faktoring

Regulamin rozliczeń faktur (4.4MB, pdf)
Tabela opłat i prowizji (0.85MB, pdf)
Wniosek o udzielenie limitu rozliczenia faktur (0.54MB, doc)

Prolongata

Wniosek o prolongatę (0.12MB, doc)