Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

O funduszu

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 505 000,00 zł (100% - 5 505 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 5 505 udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 5 505 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: 1 000,00 zł.


Spółka działa pod firmą Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może też używać skrótu firmy: PFR Sp. z o.o. Jej siedzibą jest Rzeszów – ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.


Celem działalności Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.


Przedmiotem działalności Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  •    Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)  
  •    Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)                       
  •    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
  •    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
  •    Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD.64.19.Z)
  •    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  •    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  •    Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem jestrównież wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak poręczenia. 

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z zarejstrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zakład Kamieniarski Granit i Marmur Robert Paszek
Dwukrotnie staraliśmy się o pożyczkę z PFRu. Obydwie prośby były rozpatrzone pozytywnie. Dzięki...
więcej