Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

BIP

 

Dane podmiotu

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2, 35-061 Rzeszów

 

NIP: 8133744011
REGON: 367105358
KRS:0000677127
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 505 000 PLN

 

Strona internetowa: www.pfr-podkarpackie.pl


Czas pracy: poniedziałek – piątek, w godz.: 8:00 – 15:00

 

KONTAKT:

 

TEL. 17 786 35 49 FAX. 17 784 40 16
MAIL: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podkarpacki Fundusz Rozwoju jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

 

ORGANY SPÓŁKI

 

ZARZĄD

 

Krzysztof Staszewski– Prezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA

 

PRZEWODNICZĄCY:

Paweł Wais

WICEPRZEWODNICZĄCA: 

Zofia Kwaśnik

SEKRETARZ:

Wiesława Sawczak

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Organami statutowymi Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. są:

 

ZARZĄD

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., które nie zostały zastrzeżone ustawą Kodeks spółek handlowych albo Aktem założycielskim spółki, jako przypisane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej.

 

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady działania Zarządu zostały określone w Akcie założycielskim spółki oraz w Regulaminie Pracy Zarządu.

 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza między innymi sprawuje stały nadzór nad Podkarpackim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jest określony w Akcie założycielskim spółki. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wszystkie uprawienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako jedyny wspólnik Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Szczegółowy zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników jest określony w Akcie założycielskim spółki.

 

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Strukturę własnościową Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. tworzy jedyny Wspólnik: Zarząd Województwa Podkarpackiego. Województwo Podkarpackie posiada 5 505 udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 5 505 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: 1 000,00 zł.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Przedmiotem działalności Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  •    Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)  
  •    Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)                       
  •    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
  •    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
  •    Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD.64.19.Z)
  •    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  •    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  •    Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej