Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, zwany dalej PFR Sp. z o.o., zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pfr-podkarpackie.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-20.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych.

2. Strona internetowa zawiera zdjęcia i dokumenty, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów dostępności.

3. Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS, które mogą nie spełniać wymogów dostępności.

4. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Opisy i napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć i linków. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@pfr-podkarpackie.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 17 786 35 49.

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo:

 -zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

(link: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

 

 

Dostępność architektoniczna

Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7/2, 35-061 Rzeszów

Siedziba PFR Sp. z o.o.  znajduje się w lokalu numer 2 usytuowanym w budynku numer 7 przy ulicy Króla Kazimierza w Rzeszowie znajdującym się nieopodal rzeszowskiego rynku. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, budynek został wpisany do rejestru zabytków (układ urbanistyczny). Dojście do budynku z dwóch stron, tj. od ul. Baldachówki oraz od Hotelu Metropolitan (od ul. Juliusza Słowackiego). Dojazd samochodem możliwy jest z obu stron.

Uwaga! Budynek nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższy parking znajduje się obok Ratusza w Podstrefie I płatnego parkowania. Są wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. jest objęte ochroną świadczoną przez firmę ochroniarską.

Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, nie ma windy ani podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak również toalet dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w schodołaz umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach.

Bezpośrednie wejście do budynku znajduje się od ul. Króla Kazimierza. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście (bez domofonu) z zadaszeniem nad drzwiami oraz tylne wejście (bez domofonu) znajdujące się z tyłu budynku. Dla gości przeznaczone jest główne wejście, które jest również wyjściem ewakuacyjnym.

W przypadku wystąpienia problemów z dojściem do budynku należy skontaktować się w pierwszej kolejności z pracownikiem PFR Sp. z o.o. pod nr tel. 17 786 35 49.

Spółka nie posiada dedykowanego systemu informacyjnego. Rozwiązaniem zastępczym jest personel PFR Sp. z o.o. świadczący pracę w budynku. Zajmowane pomieszczenia biurowe przez PFR Sp. z o.o. znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia zajmowane przez PFR Sp. z o.o. na parterze budynku. Schody nie posiadają platformy przyschodowej, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez PFR Sp. z o.o. można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami prosimy o wcześniejszy kontakt, tj. na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PFR Sp. z o.o., w celu ustalenia sposobu komunikowania się oraz miejsca i terminu spotkania pod numerem tel. 17 786 35 49, e-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl.

 

 

Informacja o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

1. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

2. Aby skutecznie komunikować się z PFR Sp. z o.o. i skorzystać z pomocy tłumacza, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą zgłosić zamiar skorzystania z tłumacza i napisać w tej sprawie na adres: Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7/2, 35-061 Rzeszów lub też wysłać e-mail na adres: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl, lub też zadzwonić pod numer tel. 17 786 35 49.

3. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą również załatwić sprawy w PFR Sp. z o.o. przy pomocy tzw. asystenta (osoby trzeciej).

4. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

5. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w PFR Sp. z o.o., także poprzez telefoniczne skontaktowanie się z pracownikiem PFR Sp. z o.o. pod numerem tel. 17 786 35 49. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

7. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Dodatkowo informujemy, iż każda osoba zainteresowana ofertą lub też współpracą z PFR Sp. z o.o. w Rzeszowie, może liczyć zawsze na pomoc i wsparcie ze strony każdego pracownika. Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w zakładce Kontakt.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej