Newletter - treść zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu w celu otrzymywania Newslettera PFR. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich nie podanie może uniemożliwić otrzymanie Newslettera PFR. Jestem świadoma/y, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter PFR”.