Rada nadzorcza

 

Paweł Wais

 Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Kwaśnik  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiesława Sawczak  Sekretarz Rady Nadzorczej
Urszula Skowrońska  Członek Rady Nadzorczej