Rada nadzorcza

 

Paweł Wais

 Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Kwaśnik  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiesława Sawczak  Sekretarz Rady Nadzorczej
 Andrzej Wójcik  Członek Rady Nadzorczej