Aktualne oprocentowanie

Pożyczka obrotowa:

 

 - zmienne od 8,62% w skali roku,

 

Pożyczka hipoteczna:

 

 - zmienne od 8,62% w skali roku

 

Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

 

- na zasadach pomocy de minimis tj. udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych "(Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)”.

 

Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis

 

- na zasadach pomocy de minimis tj. udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych "(Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)”.

 

Pożyczki na łagodzenie skutków agresji Rosji wobec Ukrainy

 

- oprocentowanie stałe: IBOR z 01.10.2022 r. +1% marży

 

UOKiK - Stopa referencyjna - sprawdźhttps://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zakład Kamieniarski Granit i Marmur Robert Paszek
Dwukrotnie staraliśmy się o pożyczkę z PFRu. Obydwie prośby były rozpatrzone pozytywnie....
więcej