Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

30.09
2021

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosi od dnia 01.10.2021 r. 0,18%.

 

Od dnia 01.10.2021 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostanie zmienione oprocentowanie pożyczek.

 

Od 1 października 2021 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,18%.

 

 

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej