Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

25.04
2022

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosić będzie od dnia 01.05.2022 r. 4,06%.

 

Od dnia 01.05.2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostanie zmienione oprocentowanie pożyczek.

 

Od 1 maja 2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obrotowych i hipotecznych obowiązywać  będzie oprocentowanie zmienne od 5,06%.

 

Przy pożyczkach z pomocą de minimis oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych ,,(Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)”.

 

Przy pożyczkach płynnościowych oprocentowanie jest nie niższe niż określone w Rozporządzeniu Ministra, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 783 z późn. zm.).

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Terebowiec Noclegi Ustrzyki Górne
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2020 r....
więcej