Zapytanie 07/2022

27.04
2022

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Wykonanie projektu modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż. i instalacji wodociągowej, wraz z niezbędnymi przeróbkami tych instalacji oraz doborem zestawu hydroforowego w budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie’’.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad zawartych
w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł.

 

Dokumenty dotyczące zapytania zostały udostępnione do pobrania na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html 

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej