Zmiana adresu Spółki

06.08
2020

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.08.2020r. nastąpiła zmiana adresu siedziby oraz adresu korespondencyjnego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Nowy adres siedziby oraz adres korespondencyjny Spółki to:

 

ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2, 35-061 Rzeszów

 

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

 

Zapraszamy do naszej nowej siedziby na Króla Kazimierza 7 w Rzeszowie.

 

 

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej