Zdolność kredytowa przy udzielaniu pożyczki

24.06
2021

Każda instytucja finansowa udzielająca kredytów, czy pożyczek powinna badać zdolność kredytową podmiotu starającego się o wsparcie finansowe. Podkarpacki Fundusz Rozwoju nie jest tutaj wyjątkiem.

Fundusz przeprowadza analizę zdolności kredytowej swoich klientów niejako dwutorowo:

- ilościowo :

opartą na twardych danych finansowych przedsiębiorcy zawartych w jego dokumentach finansowych, które ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę. Badamy m.in. poziom przychodów i dochodów z działalności  w korelacji do zobowiązań firmy i kosztów utrzymania. W zależności od formy prowadzenia działalności wymagamy różnych dokumentów finansowych. Mówiąc najogólniej porównujemy przychody i dochody firmy do jej wydatków i zobowiązań celem sprawdzenia czy pojawiają się nadwyżki umożliwiające pokrycie naszego zobowiązania. Niezwykle istotna jest dla Funduszu historia przedsiębiorstwa, ale też i przyszłość jaka z reguły zarysowana jest w przygotowywanych prognozach na kolejne lata przez przedsiębiorców starających się o finansowanie.

- jakościowo:

oparta na sprawdzaniu danych, które mają istotny wpływ na skłonność naszych przedsiębiorców do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań tzn. :

  • historia kredytowa, która pokazuje, czy dana firma i osoby sumiennie spłacały wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe.

W trakcie analizy zdolności kredytowej Fundusz pobiera raport z BIG, BIK, aby dowiedzieć się czy aktualnie posiadane są  jakieś zobowiązania oraz jak są spłacane wcześniejsze kredyty lub pożyczki.

  • majątek firmy, stan cywilny właścicieli ich status mieszkaniowy, majątkowy i zobowiązania.

Przeprowadzana analiza zdolności przedsiębiorców do otrzymania finansowania w PFR wraz z ustanowieniem odpowiedniego zabezpieczenia takiej transakcji stanowi gwarancję rzetelnego spłacania zobowiązania, ale równocześnie chroni potencjalnego pożyczkobiorcę przed podjęciem błędnej decyzji i przeszacowaniem swoich możliwości.

 

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zakład Kamieniarski Granit i Marmur Robert Paszek
Dwukrotnie staraliśmy się o pożyczkę z PFRu. Obydwie prośby były rozpatrzone pozytywnie....
więcej