Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Zapytanie ofertowe nr 8/2021

10.08
2021

Szanowni Państwo,

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.

 

,,Wykonanie prac związanych  z usunięciem wszelkich usterek na dachu budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie, wraz z zabezpieczeniem i malowaniem okien zewnętrznych i drzwi, oraz odświeżeniem elewacji zewnętrznej omawianego budynku poprzez malowanie.’’

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:                                                          

  1. Załącznik nr 1– Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
  3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na ,,Wykonanie prac związanych  z usunięciem wszelkich usterek na dachu budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie, wraz z zabezpieczeniem i malowaniem okien zewnętrznych i drzwi, oraz odświeżeniem elewacji zewnętrznej omawianego budynku poprzez malowanie’’.
  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
  6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia.
  7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potencjału kadrowego.
  8. Załącznik nr 8 - Pismo Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Rzeszowie znak: Rz-IRN.5142.112.2021.KJ z dnia 17.05.2021r – w sprawie zgody na przeprowadzenie niniejszych prac remontowych.

 

Dokumenty związane z postępowaniem zostały umieszczone na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zakład Kamieniarski Granit i Marmur Robert Paszek
Dwukrotnie staraliśmy się o pożyczkę z PFRu. Obydwie prośby były rozpatrzone pozytywnie. Dzięki...
więcej