Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Zapytanie 7/2024

18.04
2024

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej na rzecz Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.’’

 

 Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł.

                                                                                   

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:                                                                                     

 

1.            Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 

2.            Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

3.            Załącznik nr 3 –Opis przedmiotu zamówienia.

 

4.            Załącznik nr 4 – Projekt umowy na ,,Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej na rzecz Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.’’

 

5.            Załącznik nr 5 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

 

6.            Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potencjału kadrowego.

 

7.            Załącznik nr 7 –Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych.

 

8.            Załącznik nr 8 – Protokół z wizji lokalnej. 

 

Dokumenty dotyczące zapytania zostały udostępnione do pobrania na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Terebowiec Noclegi Ustrzyki Górne
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2020 r....
więcej