Zapytanie 11/2021

17.11
2021

Szanowni Państwo,

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu usterek oraz zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac konserwacyjno-naprawczych przy instalacji C.O. w budynku  kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie.’’

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:                                                                                     

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
  3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na ,,Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu usterek oraz zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac konserwacyjno-naprawczych przy instalacji C.O. w budynku  kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie.’’
  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

 

Dokumentacja do pobrania na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Firma Kon-TEC
Firma Kon-TEC w ciągu pięciu lat obecności na rynku dostarczyła już ponad 1000 klientom...
więcej