Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Jak rozpocząć proces starania się o pożyczkę?

23.11
2021
Jak rozpocząć proces starania się o pożyczkę?
Jak rozpocząć proces starania się o pożyczkę?
 
W celu ubiegania się o pożyczkę Przedsiębiorca składa w siedzibie Funduszu wniosek o udzielenie pożyczki osobiście lub listownie wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy.
 
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Funduszu.
Załączniki muszą umożliwiać dokonanie przez Fundusz w szczególności oceny zdolności pożyczkowej Przedsiębiorcy wraz z oszacowaniem szans na realizację projektu.
 
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
  • określenie Przedsiębiorcy poprzez podanie jego danych identyfikacyjnych wraz z wydrukiem z odpowiedniego rejestru;
  • kwotę wnioskowanej pożyczki;
  • opis przedmiotu, który miałby zostać finansowany z pożyczki;
  • wysokość ewentualnego wkładu własnego;
  • proponowany termin spłaty;
  • formę proponowanego prawnego zabezpieczenia;
  • stan dotychczasowego zadłużenia i zobowiązań.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zakład Kamieniarski Granit i Marmur Robert Paszek
Dwukrotnie staraliśmy się o pożyczkę z PFRu. Obydwie prośby były rozpatrzone pozytywnie. Dzięki...
więcej