Zabezpieczenie pożyczki w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

21.10
2021

Udzielenie pożyczki uzależnione jest od uprzedniego ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty.

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju akceptuje następujące formy zabezpieczenia:

 

-obligatoryjnie w każdym przypadku: weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

 

oraz - w zależności od okoliczności faktycznych dotyczących danego Pożyczkobiorcy

 

-poręczenie osób trzecich,

-poręczenie instytucji finansowych,

-hipoteka na nieruchomości,

-przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,

-sądowy zastaw rejestrowy,

-kaucja środków pieniężnych na lokacie,

-inne prawnie dopuszczalne formy zabezpieczeń, pod warunkiem ich uprzedniego zaakceptowania przez Fundusz.

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej