Terminy na rozpatrzenie wniosku

14.12
2021

W poprzednich aktualnościach informowaliśmy, co się dzieje z wnioskiem po dostarczeniu go do Funduszu.

 

Teraz trochę więcej o terminach:

 

Oceny i sprawdzenia wniosku pod względem oceny ryzyka oraz pod względem formalno-prawnym i merytorycznym dokonuje Fundusz w terminie do 15 dni roboczych od daty zarejestrowania przyjęcia wniosku o pożyczkę.

 

W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub załącznikach nie pozwalają na kompleksową ocenę ekonomiczno-finansową, wnioskodawca powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

 

Bieg terminu rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia dostarczenia wymaganych uzupełnień. W przypadku braku uzupełnienia dokumentacji we wskazanym terminie wniosek zostaje odrzucony.