Środki w ramach pożyczek płynnościowych dostępne

25.11
2020

Środki w ramach udzielanych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju pożyczek płynnościowych są cały czas dostępne. 

 

W ramach tej pożyczki mogą się Państwo starać o uzyskanie do 300 tys. zł.

 

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

  • • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • • zobowiązania publiczno-prawne
  • • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

 

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają  status mikro przedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1) oraz które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją pożyczkową a następnie pobranie i uzupełnienie wniosku o pożyczkę.

 

Wniosek o pożyczkę (pobierz)

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Terebowiec Noclegi Ustrzyki Górne
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2020 r....
więcej