Spotkanie Strzyżowskiej Rady Rozwoju

11.10
2018

W dniu 04.10.2018 r. odbyło się spotkanie Strzyżowskiej Rady Rozwoju przy Burmistrzu Strzyżowa. Zebrani tego wieczora przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy i powiatu strzyżowskiego mieli okazję zapoznać się m.in. z aktualną sytuacją gospodarczą i na rynku pracy w naszej gminie. Przedstawiona została także oferta Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz nowe narzędzie wspierania MŚP, jakim jest Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.

 

Spotkanie otworzył i prowadził Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, który omówił sytuację gospodarczą w gminie Strzyżów w kontekście zrealizowanych w bieżącej kadencji zadań i inwestycji. Realizując zdania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, Gmina Strzyżów oparła swoje działania na trzech podstawowych filarach, zawartych w strategii na lata 2016-2025: MIESZKAĆ-PRACOWAĆ-ODPOCZYWAĆ. Burmistrz Kawa mówił m.in. o utworzeniu i uzbrojeniu strefy ekonomicznej, budowie kanalizacji i ujęć wodnych, projektach OZE. Zaznaczył, jak ważna dla Strzyżowa i gospodarki jest budowa dużej obwodnicy:

 

- To ogromne zadanie, które istotnie zmieni sposób funkcjonowania miasta, zarówno z uwagi na zmniejszenie ruchu w centrum, ale też nowe funkcje i potencjał gospodarczy, jaki zyska ponad 12 hektarów terenu za Wisłokiem – podkreślał burmistrz.

 

Z prezentacją na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy wystąpiła Agata Gadziała – Kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. Obecnie stopa bezrobocia w powiecie to 13,7% (dane na sierpień br.) - dla porównania w województwie jest to 8,7% a w kraju 5,8%. Pani kierownik zwróciła uwagę, że największy problem stanowi podobnie, jak w całym kraju, długotrwałe bezrobocie. Przybliżyła również założenia 2 programów aktywizacyjnych, planowanych przez Urząd do realizacji w najbliższym czasie. 15 października rusza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej (jednorazowa pomoc to 20 tys. zł). Natomiast na styczeń planowany jest nabór, w którym dofinansowanie otrzymać będzie można na zorganizowanie 3-miesięcznego stażu, a następnie doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy.

 

Na temat oferty Podkarpackiego Funduszu Rozwoju mówił z kolei Krzysztof Staszewski - Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. PFR oferuje przedsiębiorcom niskooprocentowane pożyczki w wysokości do 250 tys. zł, pożyczki obrotowe do 500 tys. zł, a także faktoring, który pozwala przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność finansową.

 

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu to narzędzie wspierające MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych, o którym opowiedział Kierownik Biura Projektów WSIiZ - Grzegorz Karpiuk. PPWB ma pomoc firmom w pozyskaniu funduszy na zakup usług rozwojowych, przedsiębiorca może starć się bowiem o refundację kosztów zakupu usługi na PPWB. Poziom dofinansowania to obecnie 75%.

 

Głos zabrała także Wioletta Drozd – prezes Strzyżowskiego Forum Gospodarczego, przybliżając realizowany przez SFG projekt „Moja firma, moja praca”, a następnie uczestnicy projektu Marta Włodyka i Jarosław Senderski.

 

Na zakończenie Burmistrz Mariusz Kawa podziękował zebranym za udział w spotkaniu oraz zaangażowanie w prace Strzyżowskiej Rady Rozwoju. Wywiązały się także kuluarowe rozmowy pomiędzy prelegentami a przedsiębiorcami zainteresowanymi pozyskaniem dodatkowych środków na rozwijanie swojego biznesu.

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Terebowiec Noclegi Ustrzyki Górne
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2020 r....
więcej