Połączenie Spółek

09.10
2018

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 września 2018 roku Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie zarejestrował połączenie Spółek:

•Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej 
KRS: 0000677127 REGON: 367105358 NIP: 8133744011

oraz

•Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
KRS: 0000217985 REGON: 691794000 NIP: 8133370390

Powyższe połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. stąd też, z dniem połączenia Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej a tym samym pozostał jedynym podmiotem w obrocie.

Połączenie Spółek stanowi jeden z etapów tworzenia silnego podmiotu, zarówno pod kątem ekonomicznym jak i organizacyjnym, dającego najdalej idące perspektywy rozwoju oferty prezentowanej przez Spółkę. Dzięki połączeniu Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. umocni swoją pozycję rynkową jak i wizerunek wśród instytucji finansowych, dzięki czemu będzie traktowany jako liczący się partner biznesowy, a także uzyska możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia kapitału ludzkiego Spółki Przejmowanej. W efekcie, zapewnimy Państwu najwyższe standardy obsługi oraz nowe, konkurencyjne rozwiązania finansowe, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Uwzględniając powyższe, informujemy, iż stroną umów, zawartych z Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. z dniem połączenia tj. z dniem 14 września 2018 roku, stał się:

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Ul. Hetmańska 4 lok. 3 35-045 Rzeszów
KRS: 0000677127 REGON: 367105358
NIP: 8133744011

Niezbędne dane kontaktowe do poszczególnych Działów znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki: www.pfr-podkarpackie.pl

 

https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej