Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

09.11
2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  12/2022

 

dotyczące realizacji zadania pod nazwą

,,Wykonanie prac instalacyjno-budowlanych w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż., instalacji wodociągowej i wyłącznika głównego prądu wraz z niezbędnymi przeróbkami tych instalacji oraz montażem zestawu hydroforowego w budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie’’

ZAMAWIAJĄCY:

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowieul. Króla Kazimierza 7 lok. 2, 35-061 Rzeszów, NIP: 8133744011, KRS: 0000677127

Telefon: 17 786 35 49

Adres e-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Adres strony internetowej: www.pfr-podkarpackie.pl

 

Zamawiający Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o:

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, tj.: Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul, Zamawiający działając na podstawie art. 260 w związku z art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), unieważnia postępowanie.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LIDER" BARBARA WILK
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LIDER" BARBARA WILK działa na rynku lokalnym od 01.10.1999 r....
więcej