Finansujemy rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!

10.12
2018

Podkarpacki Fundusz Rozwoju proponuje pożyczki obrotowe udzielane w kwotach do 250 tys. złotych na okres jednego roku, a także do 500 tys. złotych na pięć lat. Poniżej znajduje się ich specyfikacja.

Pożyczki obrotowe od 1 tys. do 250 tys. złotych

 

Kwota pożyczki:

 

od 1 tys. do 250 tys. złotych 

Okres finansowania:

 

na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

Oprocentowanie:

 

nie niższe niż  2,85% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,85% + 1 p.p.)

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku:

 

brak

Prowizja za podpisanie umowy:

 

0%-5%

Zabezpieczenie spłaty:

 

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie. 

 

Pożyczki obrotowe od 150 tys. do 500 tys. złotych 

 

Kwota pożyczki:

 

od 150 tys. do 500 tys. złotych

Okres finansowania:

 

na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

Oprocentowanie:

 

nie niższe niż  2,85% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,85% + 1 p.p.)

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku:

 

brak

Prowizja za podpisanie umowy:

 

0%-5%

Zabezpieczenie spłaty:

 

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Dokumenty związane z pożyczkami można pobrać na stronie:

http://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej