Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

21.06
2022
Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosić będzie od dnia 01.07.2022 r. 5,81%.
Od dnia 01.07.2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostanie zmienione oprocentowanie pożyczek.
Od lipca 2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obrotowych i hipotecznych obowiązywać będzie oprocentowanie zmienne od 6,81%.
Przy pożyczkach z pomocą de minimis oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych ,,(Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)”.
Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej