Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

03.01
2022

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosi od dnia 01.01.2022 r. 1,21%.

 

Od dnia 01.01.2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostanie zmienione oprocentowanie pożyczek.

 

Od 1 stycznia 2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 2,21%.

 

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej