Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

03.01
2022

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosi od dnia 01.01.2022 r. 1,21%.

 

Od dnia 01.01.2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostanie zmienione oprocentowanie pożyczek.

 

Od 1 stycznia 2022 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 2,21%.