Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

02.10
2020

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosi od dnia 01.10.2020r. 0,29%.

 

Od dnia 01.10.2020r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostało zmienione oprocentowanie pożyczek.

 

Od 1 października 2020r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,29%.