Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

01.06
2020

W związku z "Zawiadomieniem Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 maja 2020r./ 1 czerwca 2020r.  opublikowanego zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1) (2020/C 171/03) w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostało zmienione oprocentowanie pożyczek.

 

Od 1 czerwca 2020r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 2,35%.