Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Zapytanie 12/2022

12.10
2022

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Wykonanie prac instalacyjno-budowlanych w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż., instalacji wodociągowej i wyłącznika głównego prądu wraz z niezbędnymi przeróbkami tych instalacji oraz montażem zestawu hydroforowego w budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie’’.

 

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:                                                                                     

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
  3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy na ,,Wykonanie prac instalacyjno-budowlanych w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż., instalacji wodociągowej i wyłącznika głównego prądu wraz z niezbędnymi przeróbkami tych instalacji oraz montażem zestawu hydroforowego w budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie''
  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
  6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia
  7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potencjału kadrowego
  8. Załączniki 1a -1l - Część projektowo-kosztorysowa oraz STWiOB
  9. Załączniki 2a - 2d - Dokumenty związane z zadaniem

 

Dokumenty dotyczące zapytania zostały udostępnione do pobrania na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Terebowiec Noclegi Ustrzyki Górne
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2020 r....
więcej