Wybór oferty

11.05
2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  07/2022

 

dotyczące realizacji zadania pod nazwą

,,Wykonanie projektu modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż. i instalacji wodociągowej, wraz z niezbędnymi przeróbkami tych instalacji oraz doborem zestawu hydroforowego w budynku kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie’’. 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowieul. Króla Kazimierza 7 lok. 2, 35-061 Rzeszów, NIP: 8133744011, KRS: 0000677127

Telefon: 17 786 35 49

Adres e-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Adres strony internetowej: www.pfr-podkarpackie.pl

 

Zamawiający Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o:

 

1)      Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Wykonawcę firmę ‘’BIO’’ Budowlane Usługi Projektowe Grzegorz Ożóg, 36-040 Boguchwała, Mogielnica 39

 

Była to najniższa oferta cenowa złożona w przedmiotowym postępowaniu.

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Firma Kon-TEC
Firma Kon-TEC w ciągu pięciu lat obecności na rynku dostarczyła już ponad 1000 klientom...
więcej