UA-110078006-1

Rozwijaj swój z biznes z Podkarpackim Funduszem Rozwoju!

08.01
2019

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zachęca do skorzystania z oferty faktoringu:

 

 1. Pakiet rozliczeń faktur: 100 tys. złotych
 2. Okres trwania pakietu: do 1 roku
 3. Prowizja: 2%-5% w zależności od terminu zapłaty na fakturze
 4. Rozliczenie faktur: do 80% wartości całkowitej faktury

 

Po więcej szczegółów zapraszamy poprzez kontakt telefoniczny z naszymi doradcami pod numerami telefonów:

17 783 55 46 oraz  17 786 33 11 lub mailowo na adres dzialsprzedazy@pfr-podkarpackie.pl

 

  

Przypominamy również o niskooprocentowanych pożyczkach, które znajdują się w ofercie Funduszu.

 

Mają Panstwo możliwość wyboru pomiędzy dwoma opcjami:

 

 

Pożyczki obrotowe od 1 tys. do 250 tys. złotych

 

 1. Kwota pożyczki: od 1 tys. do 250 tys. złotych
 2. Okres finansowania: na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok
 3. Oprocentowanie: nie niższe niż  2,87% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,87% + 1 p.p.)
 4. Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 5. Prowizja za podpisanie umowy: 0%-5%
 6. Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.
 1.  

Pożyczki obrotowe od 150 tys. do 500 tys. złotych  

 

 1. Kwota pożyczki: od 150 tys. do 500 tys. złotych
 2. Okres finansowania: na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty
 3. Oprocentowanie: nie niższe niż  2,87% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,87% + 1 p.p.)
 4. Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 5. Prowizja za podpisanie umowy: 0%-5%
 6. Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.
 7.  

Zachęcamy do kontaktu!