Regionalne Fundusze Rozwoju: wspólne cele, wspólne działanie

21.12
2020
Business Insider o Regionalnych Funduszach Rozwoju 
 
Regionalne Fundusze Rozwoju to instytucje powstałe m.in. dzięki akumulacji środków zwracanych z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów Jessica i Jeremie.
 
Jednym z kluczowych zadań funduszy regionalnych jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, a także ułatwianie MŚP podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego. 
 
Zachęcamy do lektury artykuły jaki ukazał się na stronie: LINK