Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018

09.04
2019

Bank Pekao przygotował raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w 2018 roku. Jest to już dziewiąta edycja tego opracowania. 

W raporcie wskazano, iż w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku tempo wzrostu gospodarczego było wyższe niż w 2017 roku. W ujęciu rocznym tempo wzrostu PKB wyniosło 5,3% w pierwszym kwartale 2018 roku, 5,1% w drugim kwartale i 5,1% r/r w trzecim kwartale.

 

W 2018 roku tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego w 2017 r., chociaż widoczne były pewne sygnały ożywienia. Polskie przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu korzystają z finansowania zewnętrznego, a nowe inwestycje najczęściej finansowane są ze środków własnych. W ujęciu transakcyjnym portfel kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł we wrześniu 2018 roku o 7,0% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 roku. Środki własne dominują w przypadku mikro firm. Odsetek małych firm korzystających z zewnętrznych środków wynosi blisko połowę (spadek rok do roku o 1 p.p.). W przypadku firm średnich zaledwie 28% mówi o korzystaniu wyłącznie z własnych środków. Jeżeli chodzi o przyczyny nie sięgania po zewnętrzne finansowanie to firmy wskazywały głównie na brak potrzeby i niechęć do zadłużenia.

 

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2018 roku wyniósł 100,4 punktu. Oznacza to, że statystycznie wśród polskich przedsiębiorców było więcej optymistów niż pesymistów, jednakże przewaga ta była niewielka, biorąc pod uwagę, że wskaźnik wyniósł zaledwie 0,4 punktu ponad poziom neutralny 100 punktów.

 

Gospodarka ogólnie najlepiej została oceniona w województwie świętokrzyskim – średni wskaźnik wyniósł 104,3 punktu.  Drugim województwem ze średnim wskaźnikiem ponad 100 punktów w tym roku było podkarpackie (102,6 pkt). Również w świętokrzyskim i podkarpackim najlepiej oceniono ostatnie 12 miesięcy w gospodarce polskiej. 

 

Jeżeli chodzi o bariery w prowadzeniu działalności to nadal największym problemem pozostaje wysokość podatków. Na kolejnych miejscach są koszty pracy, obciążenia biurokratyczne oraz przepisy prawne.

 

Cały raport dostępny na http://www3.imedius.pl/mk/RAPORT2018.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Terebowiec Noclegi Ustrzyki Górne
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2020 r....
więcej