Przedsiębiorcy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego mija 31 marca!

22.03
2019

Naszej Spółce w chwili obecnej ten temat również nie jest obcy.

 

W związku z czym, przypominamy przedsiębiorcom,  iż zbliża się termin na   sporządzenie e-sprawozdań finansowych za 2018 rok. Od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe sporządzane jest i przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Krajowej Administracji Skarbowej tylko w formie elektronicznej. Musi to zostać wykonane zgodnie ze strukturą i formatem określonym przez Ministerstwo Finansów.

Każdy podmiot, który prowadzi księgi rachunkowe jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej oraz co ważne opatrzenia go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to termin na sporządzenie sprawozdania mija 31 marca.

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe pozwalającą na sporządzenie sprawozdania zgodnie z opublikowaną strukturą logiczną i podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Od 13 marca z aplikacji tej mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale też osoby prawne.