UA-110078006-1

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

12.02
2019

Startuje XVIII EDYCJA Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej!

 

Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo przedsiębiorstw naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

 

Organizatorem wydarzenia jest już po raz osiemnasty Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Wojewodą Podkarpackim.

 

W tegorocznej edycji Konkurs rozstrzygany będzie w 19 kategoriach. Nowością są kategorie: Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia; Bezpieczne miejsce pracy oraz Firma bliska środowisku.

 

Jak przystąpić do konkursu? W „Podkarpackiej Nagrodzie Gospodarczej” mogą brać udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego województwa przynajmniej dwa lata bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Konkurs realizowany jest dwuetapowo. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie firmy wypełniają ankiety konkursowe. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym rozpoczynają się oceny eksperckie w oparciu o kryteria konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, na podstawie przesłanych przez uczestników konkursu ankiet weryfikacyjnych. Kolejnym etapem jest wizytacja nominowanych firm. To właśnie po jej przeprowadzeniu Kapituła „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz laureatów na stronie internetowej: www.png.pl