Plan połączenia

13.07
2018

Szanowni Panstwo, 

Zgodnie z treścią art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiamy Plan Połączenia Spółek z dnia 11 lipca 2018 roku wraz załącznikami. Mogą Panstwo zapoznać się z Planem połączenia wraz załączniakmi w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

http://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html