UA-110078006-1

Najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania - cykl pytań i odpowiedzi

01.02
2019

Przedsiębiorcy zgłaszają się do nas z różnymi pytaniami. A że w Funduszu sądzimy, iż nie ma głupich pytań, chcemy sukcesywnie przedstawiać Państwu odpowiedzi na te, które pojawiają się najczęściej .

 

1. Czy PFR jest bankiem?


Nie. PFR jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Jedynym wspólnikiem naszej spółki jest Województwo Podkarpackie.

 

2. Czy firma Wnioskodawcy jest sprawdzana w bazach?


Tak w trakcie analizy wniosku pobierany jest raport o przedsiębiorcy i dane z niego mają wpływ na decyzję o udzieleniu pożyczki.

 

3. Czy można przeznaczyć środki na zakup nieruchomości?


Nie. Środki z pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy. Wymagane jest by Przedsiębiorca podpisał oświadczenie w tym zakresie.

 

4. Czy współmałżonek wnioskodawcy musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie pożyczki?


Tak. Jeśli w małżeństwie nie została ustalona rozdzielność majątkowa to małżonek będzie angażowany w udzielenie pożyczki.

 

5. Czy pożyczka musi być zabezpieczona?


Zabezpieczenie jest dostosowane do kwoty i poziomu ryzyka związanego z finansowaniem.

 

6. Czy nieruchomość na której będzie ustanowiona hipoteka musi należeć do Wnioskodawcy?


Jeżeli osoba trzecia (np. rodzice) wyrażą zgodę na ustanowienia zabezpieczenia na swojej nieruchomości, Fundusz może takie zabezpieczenie zaakceptować.