Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Kredyty dla firm w Rzeszowie i inne formy finansowania MŚP

01.02
2018

Przedsiębiorczość w Polsce

 

   Dynamika polskiej przedsiębiorczości jest nadal relatywnie wysoka. Co roku w Polsce powstaje kilkaset tysięcy przedsiębiorstw. Polska należy pod tym względem do unijnej czołówki Według ostatnich dostępnych danych więcej firm powstaje tylko we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Nowo tworzone podmioty to oczywiście w ogromnej większości przypadków mikrofirmy. Również perspektywy rozwoju polskiej przedsiębiorczości wydają się korzystne – 20% dorosłych mieszkańców naszego kraju rozważa założenie własnej działalności gospodarczej w ciągu kolejnych trzech lat, podczas gdy w Europie takie plany ma 13% osób.

 

Przedsiębiorczość na Podkarpaciu

 

   Istotne jest, aby w Województwie Podkarpackim przebudować i uporządkować instytucje otoczenia biznesu w ramach regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, który składałby się  z instytucji publicznych (samorządy, uczenie itp.) i niepublicznych oraz oferował sektorowi MŚP usługi doradcze, badawczo-wdrożeniowe, marketingowo-dystrybucyjne oraz finansowe (kredytowe, pożyczkowe, venture capital). Nawet najlepszy pomysł biznesowy może nie doczekać się realizacji, jeżeli pomysłodawca nie będzie dysponował odpowiednim kapitałem do wdrożenia przedsięwzięcia. Kwestia ta dotyczy w sposób szczególny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ta grupa firm dysponuje ograniczonym zasobem kapitału, który może przeznaczyć na inwestycje. Ponadto, trzeba też pamiętać o osobach, które dopiero chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

   Warunkiem wzrostu dynamiki rozwoju MŚP na terenie Województwa Podkarpackiego jest stworzenie odpowiednich źródeł finansowania i zapewnienie lokalnym firmom do nich dostępu. Ważna rola przypada tutaj instytucjom wsparcia, które z uwagi na swoją specyfikę i pełnienie ważnych funkcji usługowych na rynku ułatwiają przedsiębiorcom dynamizację procesów rozwojowych oraz wspierają ich w zakresie realizacji wyznaczonych strategii. Przejawem dynamicznego rozwoju jest coraz bogatsza oferta usług.

 

Kredyty dla firm w Rzeszowie

 

   Firmy mają możliwość wyboru pomiędzy różnymi formami finansowania, uzależnionymi jednak od wielkości, a przede wszystkim długości prowadzenia działalności. Formy wsparcia takie jak pożyczki/ kredyty dla firm i poręczenia dobrze się sprawdzają. Środkami w takiej formie są zainteresowani głównie przedsiębiorcy z kategorii mikro i małych, które dopiero rozpoczynają działalność, gdyż napotykają one istotne trudności w pozyskiwaniu pożyczek/poręczeń ze źródeł komercyjnych.

 

   Kredyty dla firm w Rzeszowie i Podkarpaciu są jedną z bardziej popularnych opcji na otrzymanie dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorstwa. Podobnie jednak jak w przypadku dotacji unijnych, otrzymanie finansowania od firmy z sektora bankowego wiąże się z określonymi, często trudnymi do spełnienia wymaganiami. Przede wszystkim, aby uzyskać zobowiązanie w banku będziemy się musieli wykazać odpowiednią zdolnością kredytową, która zostanie dokładnie zweryfikowana w bazie Biura Informacji Kredytowej.

 

   Ponadto, z całą pewnością nie otrzymamy kredytu w sytuacji, w której figurujemy w Krajowym Rejestrze Dłużników. Co więcej, aby otrzymać pieniądze, zazwyczaj będziemy musieli udowodnić, iż nasza działalność odpowiednio prosperuje i od dłuższego czasu przynosi zyski. Zwykle nie będziemy też mogli uzyskać kredytu na dowolny cel, chyba że – ponownie – spełnimy szereg określonych wymagań.

 

Oferta Podkarpackiego Funduszu Rozwoju

 

   Zapewne ciekawą alternatywą dla podkarpackich przedsiębiorców segmentu MŚP są pożyczki udzielane przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju w Rzeszowie. Wpisują się one gdzieś pomiędzy skomplikowanymi proceduralnie dotacjami, a drogimi kredytami bankowymi. Mają one charakter środków publicznych, co zapewnia niski koszt pozyskania takiego finansowania, a z drugiej strony procedury i oferta zbliżona jest do tego z czym przedsiębiorcy od dawna mają do czynienia w bankach. 

 

   Jeżeli dodamy do tego fakt, iż środki pozyskane z naszych pożyczek można przeznaczyć na bieżący rozwój firmy to okazuję się, że na Podkarpaciu nikt poza PFR nie ma takiej oferty dla przedsiębiorców. Pożyczki udzielane w PFR w Rzeszowie zapewniają przedsiębiorcy sprawdzone i elastyczne procedury, a także bezpieczeństwo i atrakcyjną cenę.

 

   Brak do niedawna centralnej instytucji finansującej podkarpackie firmy z tego segmentu, nie ułatwiał im pozyskiwania środków i pomocy w efektywnym prowadzeniu działalności na naszym terenie. Podkarpacki Fundusz Rozwoju wpisuję się w ten schemat, proponując szereg instrumentów inżynierii finansowej opartej o środki publiczne, dając tym samym możliwość elastycznego dopasowania firmom sektora MŚP finansowania do swoich potrzeb. Na Podkarpaciu nie ma innej instytucji samorządowej, która prowadziłaby kompleksową obsługę przedsiębiorcy, od wsparcia poręczeniowego zaczynając na pożyczkach i ich pochodnych kończąc. Takie instytucje powstają w każdym województwie, łącząc w sobie wszystkie działania zmierzające do rozwoju segmentu MŚP w swoim regionie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Zajazd pod Caryńską
Dzięki współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i otrzymaniu środków w 2021 r....
więcej