Jakie kryteria musi spełnić przedsiębiorca, aby móc ubiegać się o pożyczkę w naszym Funduszu?

25.08
2021

Kryteria przy ubieganiu się o pożyczkę Funduszu:

 

- posiadać status mikro przedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa;

- być osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

- posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego;

- posiadać zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty;

- prowadzić dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nie może być w stosunku do niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne, upadłościowe lub bankowe postępowanie ugodowe w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw;

- nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

- zobowiąże się do prowadzenia działalności wskazanej we wniosku o udzielenie pożyczki i wykorzystania pożyczki na wskazany cel;

- techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedstawione przez niego we wniosku o udzielenie pożyczki wskazują na ich wykonalność;

- nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań przekraczających 3 miesiące z tytułu wcześniej otrzymanych pożyczek i kredytów;

 - zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż do czasu całkowitej spłaty pożyczki;

- prowadzona przez niego działalność posiada status aktywny (tj. nie została zawieszona) od momentu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki do dnia zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz nie istnieją podstawy do jej zawieszenia.

 

Zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę www i zapoznanie się z wnioskiem o udzielenie pożyczki.
Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
CENTRALA BHP.PL HURTOWNIA I SKLEP BHP
Chcielimyśmy podzielić się opinią na temat współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp....
więcej