UMOWA POWIERZENIA REALIZOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Data: 25.09.2017 Kwota: 120 000 000 PLN

o projekcie

PN.: „Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”

Zawarta w Rzeszowie w dniu 25 września 2017 roku pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

 

Województwo Podkarpackie powierzyło Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. realizację zadania własnego polegającego, na świadczeniu zadań publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, a to zarządzanie, na rzecz Województwa Podkarpackiego, środkami finansowymi zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej z perspektywy finansowej 2007–2013 w ramach Deklarowanych środków, w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego poprzez udostępnianie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia w formie Instrumentów Finansowych.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  •    Zarządzanie wkładami zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
  •    Zarządzanie środkami finansowymi, oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
  •    Czasowe powierzenie przez Województwo Podkarpackie środków finansowych Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju na realizację zadania objętego niniejszą Umową tj. zarządzania środkami powierzonymi.
  •    Tworzenie organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa podkarpackiego.

 

W ramach projektu oferujemy -  pożyczki obrotowe, pożyczkę hipoteczną,  poręczenia i działania faktoringowe.

 

Całkowita wartość Umowy obejmuje środki finansowe, które Województwo Podkarpackie zamierza przekazać w zarządzanie Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju w ramach Deklarowanych środków, określone na kwotę 120 000 000,00 zł.

 

Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Firma Kon-TEC
Firma Kon-TEC w ciągu pięciu lat obecności na rynku dostarczyła już ponad 1000 klientom...
więcej