Pożyczki płynnościowe

Pożyczki płynnościowe:

 

 1. Kwota pożyczki do 100 tys. zł
 • Okres finansowania: do 36 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: stałe równe stopie bazowej (stopa IBOR) obowiązującej na dzień 01.03.2021r. powiększonej maksymalnie o 50 punktów bazowych
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

 

 1. Kwota pożyczki do 150 tys. zł
 • Okres finansowania: do 60 miesięcy  (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: stałe równe stopie bazowej (stopa IBOR) obowiązującej na dzień 01.03.2021r. powiększonej maksymalnie o 100 punktów bazowych
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

 

Karta produktu - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA (Pobierz)

Lista wymaganych dokumentów - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA (Pobierz)

Wniosek o pożyczkę (Pobierz)

 

 1. Pożyczka branżowa do 300 tys. zł ( turystyka, gastronomia i usługi noclegowe)
 • Okres finansowania: do 72 miesięcy ( karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: stałe równe stopie bazowej (stopa IBOR) obowiązującej na dzień 01.03.2021r. powiększonej maksymalnie o 100 punktów bazowych
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

 

Karta produktu - POŻYCZKA BRANŻOWA (Pobierz)

Lista wymaganych dokumentów - POŻYCZKA BRANŻOWA (Pobierz)

Wniosek o pożyczkę (Pobierz)

 

 

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

 • • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • • zobowiązania publiczno-prawne
 • • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

Z pożyczek finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

 

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

 

Dokumenty dotyczące pożyczek płynnościowych dostępne są na stronie https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html