UA-110078006-1

działalność pożyczkowa

Podkarpacki Fundusz Rozwoju specjalizuje się w działalności pożyczkowej, dostarczając środki finansowania zewnętrznego dla firm z sektora MŚP. Spółka oferuje przede wszystkim atrakcyjne pożyczki dla firm z Rzeszowa (Podkarpackie), a także pożyczki dla firm z całego województwa podkarpackiego. Udzielane są one wszystkim przedsiębiorcom, którzy potrzebują środków do rozwoju prowadzonej działalności lub wprowadzenia istotnych zmian w jej funkcjonowaniu. Pożyczka dla firm w PFR proponowana jest również tym firmom, które mają utrudniony dostęp do innych instrumentów finansowych. PFR wspiera aktywność biznesową w regionie, w tym także  osób młodych, które od niedawna prowadzą własną działalność. Oferuje także pożyczkę dla spółki z.o.o., która zabiega o dodatkowe źródło finansowania między innymi na cele rozwoju.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju proponuje pożyczki obrotowe udzielane w kwotach do 250 tys. złotych na okres jednego roku, a także do 500 tys. złotych na pięć lat. Poniżej znajduje się ich specyfikacja.

Pożyczki obrotowe od 1 tys. do 250 tys. złotych

 

Kwota pożyczki:

 

od 1 tys. do 250 tys. złotych 

Okres finansowania:

 

na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

Oprocentowanie:

 

nie niższe niż  2,85% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,85% + 1 p.p.)

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku:

 

brak

Prowizja za podpisanie umowy:

 

0%-5%

Zabezpieczenie spłaty:

 

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie. 

 

Pożyczki obrotowe od 150 tys. do 500 tys. złotych 

 

Kwota pożyczki:

 

od 150 tys. do 500 tys. złotych

Okres finansowania:

 

na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

Oprocentowanie:

 

nie niższe niż  2,85% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,85% + 1 p.p.)

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku:

 

brak

Prowizja za podpisanie umowy:

 

0%-5%

Zabezpieczenie spłaty:

 

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.