UA-110078006-1

działalność pożyczkowa

 

Pożyczki obrotowe od 1 tys. do 250 tys. złotych

 

Kwota pożyczki:

 

od 1 tys. do 250 tys. złotych 

Okres finansowania:

 

na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

Oprocentowanie:

 

nie niższe niż  2,85% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,85% + 1 p.p.)

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku:

 

brak

Prowizja za podpisanie umowy:

 

0%-5%

Zabezpieczenie spłaty:

 

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie. 

 

Pożyczki obrotowe od 150 tys. do 500 tys. złotych 

 

Kwota pożyczki:

 

od 150 tys. do 500 tys. złotych

Okres finansowania:

 

na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

Oprocentowanie:

 

nie niższe niż  2,85% ( stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR  1,85% + 1 p.p.)

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku:

 

brak

Prowizja za podpisanie umowy:

 

0%-5%

Zabezpieczenie spłaty:

 

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie. 

 

 

Dokumentację dotyczącą działalności pożyczkowej Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. mogą Państwo pobrać ze strony: http://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

Istnieje również możliwość zapoznania się z wcześniejszymi Regulaminami w siedzibie Spółki. 

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju specjalizuje się w działalności pożyczkowej, dostarczając środki finansowania zewnętrznego dla firm z sektora MŚP. Spółka oferuje przede wszystkim atrakcyjne pożyczki dla firm z Rzeszowa (Podkarpackie), a także pożyczki dla firm z całego województwa podkarpackiego. Udzielane są one wszystkim przedsiębiorcom, którzy potrzebują środków do rozwoju prowadzonej działalności lub wprowadzenia istotnych zmian w jej funkcjonowaniu. Pożyczka dla firm w PFR proponowana jest również tym firmom, które mają utrudniony dostęp do innych instrumentów finansowych.

 

Kredyty bankowe wybierane jako źródło dofinansowania firmy nie są wolne od wad. Przedsiębiorstwo musi spełnić wiele wymogów, aby dostać kredyt, między innymi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową czy udowodnić, że od dłuższego czasu przynosi zyski. Pożyczki udzielane przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju to atrakcyjna alternatywa dla kredytu dla firm z Rzeszowa i Podkarpacia. Pozwala pozyskać środki finansowe na finansowanie bieżącej działalności firmy.

 

PFR wspiera aktywność biznesową w regionie, w tym także osób młodych, które od niedawna prowadzą własną działalność. Oferuje także pożyczkę dla spółki z.o.o., która zabiega o dodatkowe źródło finansowania między innymi na cele rozwoju.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju proponuje pożyczki obrotowe udzielane w kwotach do 250 tys. złotych na okres jednego roku, a także do 500 tys. złotych na pięć lat. Poniżej znajduje się ich specyfikacja.