UA-110078006-1

Konferencja Prawo i Biznes, Prawo i RODO

26.03
2018

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w G2A Arena, Centrum wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się konferencja "Prawo i Biznes".

 

Wydarzenie stanowi część realizowanego przez G2A Arena cyklu "Prawo i...", którego głównym celem jest przedstawienie bieżących zmian w regulacjach prawnych, dotykających najbardziej newralgicznych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia dziedzin życia. Poszczególne edycje cyklu adresowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i osób spoza sektora biznesowego, zainteresowanych realnymi konsekwencjami wprowadzanych nowelizacji.

 

Tematyka konferencji "Prawo i biznes" oscylować będzie wokół nadchodzących, kluczowych z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność biznesową zmian w prawie gospodarczym, prawie pracy oraz prawie ochrony danych osobowych. W ramach przewidzianych paneli dyskusyjnych poruszone zostaną zagadnienia tzw. Konstytucji Biznesu, nowelizacji Kodeksu pracy obejmującej m.in. urlopy wypoczynkowe, umowy cywilnoprawne czy premie pracownicze, a także nowoczesna księgowość.

 

Więcej informacji o konferencji oraz możliwość rejestracji na wydarzenia na stronie: http://prawoi.pl/biznes/