UA-110078006-1

DZIAŁANIA KAPITAŁOWE

Z uwagą PFR przygląda się możliwościom jakie daje finansowanie venture capital. Jest to forma inwestycji, która polega na objęciu przez inwestora udziałów w przedsiębiorstwie. Warto podkreślić, że fundusze wspomagają spółki nie tylko finansowo, ale także swoim doświadczeniem i wiedzą, szczególnie przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Tzw. zasilenie kapitałowe, powstającej lub już istniejącej spółki, poprzez objęcie nowej emisji akcji lub udziałów jako forma finansowania dotyczy więc głównie spółek kapitałowych, a kapitał do firmy wprowadzany jest nie w formie kredytu lub „długu”, ale w formie właścicielskiej (kapitał akcyjny, udziałowy). Inwestor oferujący venture capital staje się tym samym współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Kapitałodawcami mogą tu być zarówno instytucje publiczne, jak również inwestorzy prywatni – osoby indywidualne oraz instytucje (przedsiębiorstwa, instytucje finansowe czy naukowo-badawcze). W kręgu zainteresowań venture capital znajdują się głównie nowo powstałe i młode firmy, np.: związane z nowymi, innowacyjnymi technologiami, z technologiami informatycznymi, informacyjnymi, komunikacyjnymi, firmy medyczne, biotechnologiczne, czy inne, realizujące ryzykowne, ale rozwojowe inwestycje. Powinny być to przedsięwzięcia nowe, rozwijające się, mające charakter innowacyjno-wdrożeniowy, a przede wszystkim charakteryzujące się dużą oryginalnością i w związku z tym cechujące się znacznym ryzykiem niepowodzenia, z jednoczesnym potencjalnie wielokrotnym wzrostem wartości w przypadku ich sukcesu rynkowego. W związku z tym zaangażowanie funduszu venture capital wiązałoby się ze szczegółową analizą potencjalnego przedsięwzięcia, przede wszystkim w aspekcie perspektyw rozwojowych.

 

W kręgu zainteresowania znajdują się przede wszystkim przedsięwzięcia, które:

 

  •    będą realizowane przez profesjonalny, zgrany zespół menedżerów,
  •    będą posiadały istotne tzw. przewagi konkurencyjne, zwiększające szanse na dynamiczny wzrost wartości projektu (firmy) oraz minimalizujące ryzyko skopiowania projektu przez konkurentów lub podjęcia innej akcji „odwetowej”,
  •    będą oferowały stopę zwrotu adekwatną do czasu trwania inwestycji i ponoszonego ryzyka,
  •    dadzą funduszowi możliwość wyjścia z inwestycji po upływie kilku lat.

 

Proces inwestycyjny venture capital trwa z reguły od 4 do 7 lat.

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju chce poprzez przemyślane produkty finansowe przełamywać te bariery. Pomimo różnych form wsparcia i instytucji, które chcą je udzielać, okazuję się, że zapotrzebowanie na finansowanie w naszym regionie jest ogromne. Niestety w związku z różnymi ograniczeniami i coraz większą świadomością przedsiębiorców wiele działań nie przynosi rezultatów, pozostawiając dużą lukę do zagospodarowania, właśnie przez takie instytucje jak PFR. Tylko ciągłe analizowanie lokalnego rynku i elastyczność oferty może tę lukę zmniejszyć.

 

Kwota wejścia kapitałowego:

 

od 100 tyś do 1 mln złotych

 

Okres wsparcia:

 

do 7 lat